บริษัทกฎหมาย

ไวท์โกลบ

เพียงหนึ่งปีที่ผ่านมา ตัวเลขจากกระทรวงยุติธรรมของสหราชอาณาจักร (MoJ) เปิดเผยว่าคดีในศาลมากกว่า 2,600 คดีถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากความล้มเหลวในการให้บริการล่ามในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

บริการแปลกฎหมายสมัยใหม่มีหลายรูปแบบ มันไม่ได้เกี่ยวกับการตีความของศาลเท่านั้น แม้ว่านั่นจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำให้ความยุติธรรมเสร็จสิ้น ไม่ว่าภาษาจะพูดในศาลก็ตาม งานแปลเป็นลายลักษณ์อักษรส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมการสำหรับคดีในศาล มากกว่าในศาลเอง ประเทศต่างๆ ทั่วโลกประสบปัญหาเกี่ยวกับการแปลศาลและการแปลทางกฎหมาย

ทักษะการแปลทางกฎหมาย

ส่วนหนึ่งของปัญหาคือการแปลทางกฎหมายเป็นมากกว่าทักษะทางภาษา จำเป็นต้องมีความเข้าใจโดยละเอียดในหลายแง่มุมของระบบกฎหมายที่เป็นปัญหา พร้อมกับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการของระบบ ล่ามสามารถอธิบายกระบวนการของตำรวจหรือการดำเนินการของศาลให้จำเลยได้อย่างไร?

ความรู้ดังกล่าวเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมาก แม้แต่ในภาษาเดียว อย่าว่าแต่สองเลย นี่เป็นวิธีหนึ่งในการอธิบายปัญหาที่ระบบกฎหมายต้องเผชิญในการจัดหานักแปลที่มีทักษะเหมาะสม

ความจริงที่ว่าผู้ดำเนินการล่ามในศาลมักต้องการการกวาดล้างด้านความปลอดภัยทำให้ปัญหารุนแรงขึ้น สิ่งนี้ทำให้ยากต่อการค้นหานักแปลที่พูดน้อยโดยทั่วไปในเวลาอันสั้น เนื่องจากผู้แปลที่มีทักษะทางภาษาที่เกี่ยวข้อง ความรู้ในการแปลในศาล และการรับรองความปลอดภัยที่เหมาะสมอาจมีจำนวนไม่มากนัก

ไวท์โกลบได้สนับสนุนบริษัทกฎหมายหลายแห่งในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ธุรกรรมข้ามพรมแดน เอกสารประกอบกิจการร่วมค้า กระบวนการทางแพ่งและทางอาญา สำหรับลูกค้ารายหนึ่งของบริษัท White Globe ถูกขอให้ให้บริการล่ามพร้อมๆ กันในภาษาเยอรมัน และหลังจากนั้นให้ความช่วยเหลือในกระบวนการพิจารณาคดีในศาล

เราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมภาษา

กำลังมองหาบริการไวท์โกลบ?