page loader

มาเป็น ผู้ที่เดินอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่ง ของ ไวท์โกลบ

การใช้ชีวิตที่ ไวท์โกลบ

WHITEGLOBE เข้าร่วมกับเรา

Career @ an Emerging and Leading-edge Language Service Provider (LSP)

ไวท์โกลบ มีทีมงานนักภาษาศาสตร์ที่มีความสามารถจำนวนมาก มีผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่าง ๆ เพื่อมั่นใจได้ว่างานมอบหมายนั้นเสร็จสมบูรณ์มีคุณภาพเหนือความเป็นมืออาชีพทางด้านธุระกิจ และความคาดหวังของลูกค้าของเรา เราเสนอการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความคล่องตัวซึ่งคุณจะได้รับประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์และนโยบายที่ก้าวหน้านั่นเป็นผลมาจากการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านอุตสาหกรรมและเป็นผู้นำทางธุรกิจ ขณะนี้ไวท์โกลบมีทีมงานมืออาชีพมากกว่า 300 คนที่ทำงานโดยตรงและเป็นผู้ติดตาม แนวทางการพัฒนาพนักงานของไว์โกลบมุ่งเน้นที่การจัดหาเครื่องมือ การฝึกอบรมทรัพยากรต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมเพื่อให้พนักงานประสบความสำเร็จ
‘จิตวิญญาณแห่งความสำเร็จ’ มีการแสวงหาในผู้ที่ต้องการเข้าร่วมวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาของเรา มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำ จริยธรรมและค่านิยมเป็นคุณลักษณะที่สำคัญต่าง ๆ ที่เราค้นหาขณะจ้างงานในไวท์โกลบ ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์หรือเริ่มต้นอาชีพใหม่เรามีตำแหน่งให้คุณ เราสร้างกลุ่มคนที่มีความสามารถที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมการศึกษาและภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย เข้าร่วมกับทีมงานมืออาชีพที่อายุสดใสและไฟแรงและมีผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมในการนำเสนอบริการที่ทันสมัยในการแปลและบริการแปลภาษาเชิงท้องถิ่นให้กับลูกค้าของเรา ไวท์โกลบเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้และยืดหยุ่นที่สุดซึ่งเป็นโครงสร้างที่ดีที่สุดในด้านอุตสาหกรรมและมีนโยบายที่เป็นนวัตกรรมและนโยบายที่เป็นมิตรกับพนักงาน เช่น การลาหยุดกรณีมีประจําเดือน การลาเพื่อทำหน้าที่พ่อ และอื่น เป็นต้น

เข้าร่วมคลับ ผู้ที่เดินอย่างรวดเร็ว ของไวท์โกลบ เพื่อลองประสบการณ์ใหม่ ๆ

คือผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมทางภาษา กำลังมองหาการบริการของ ไวท์โกลบ อยู่หรือไม่

ติดต่อเรา