page loader

อุตสาหกรรม เกมมิ่ง WHITEGLOBE

บริการเกมของ ไวท์โกลบ ให้บริการแปลเนื้อหาเกมที่ถูกต้องตามบริบทและการทดสอบการแปลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ (รวมถึง แพลตฟอร์ม ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์) และด้วยพันธมิตรทีมงานผลิตเสียงออดิโอ้ คุณสามารถสร้างเนื้อหาเกมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่ขยายขอบเขตเนื้อหาให้เข้าถึงทั่วโลก - ทั้งหมดนี้ ในขณะเดียวยังคงรักษาบริบททางอารมณ์ไว้ด้วย

ในฐานะผู้ผลิตเกม คุณมีเป้าหมายโดยรวมหนึ่งประการ: เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยม การเข้าถึงความพึงพอใจของลูกค้าระดับสูงกับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมากคือกระบวนการที่ซับซ้อน

  • ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ/การทดสอบ หวังว่าจะลดเวลาในการทำตลาดในขณะเดียวกันก็ยังรักษาคุณภาพไว้ด้วย
  • ผู้จัดการการโลคัลไลเซชันต้องการให้มองเห็นต้นน้ำมากขึ้นก่อนหน้านี้ในกระบวนการในขณะที่พวกเขาวางแผนและจัดการการแปลในหลายโซนเวลา
  • ผู้ผลิตเกม จะต้องสร้างสมดุลระหว่างข้อจำกัดด้านเวลาและงบประมาณในขณะที่มอบประสบการณ์ที่มีคุณภาพให้กับผู้ใ
  • ผู้ดูแลชุมชน มีปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรภาษาและเวลา
  • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดไม่สามารถที่จะเห็นภาพรวมใหญ่ ๆ ได้


การมีพันธมิตรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย และเข้าใจในกระบวนการผลิตและองค์ประกอบความสำเร็จทั้งหมดของคุณเป็นสิ่งสำคัญ - หากไม่จำเป็น- นั่นคือที่มาของบริการเกมของ ไวท์โกลบ

ไวท์โกลบ ได้ทำงานร่วมกับ บริษัทเกมหลายแห่งและช่วยในการแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่าง ๆ เช่นเยอรมัน จีนกลาง ญี่ปุ่น ไทย มราฐี ฮินดี คุชราต ฯลฯ

คือผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมทางภาษา กำลังมองหาการบริการของ ไวท์โกลบ อยู่หรือไม่

ติดต่อเรา