page loader

BPO & KPO WHITEGLOBE

จากการวิจัยจากสถาบันการจัดการลูกค้าระหว่างประเทศ (ICMI):

  • พวกเขาให้การบริการภาษาของศูนย์ติดต่อลูกค้าที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา 79% เป็นภาษาหลัก
  • ลูกค้าคาดว่าอย่างน้อย 60% จะได้รับการบริการเป็นภาษาของตนเองเมื่อติดต่อกับแบรนด์ี่ยี่ห้อหนึ่ง ๆ
  • 52 % ศูนย์ติดต่อ คาดว่าปริมาณการสื่อสารที่ไม่ใช่ภาษาหลักจะเพิ่มขึ้นในอีกสามปีข้างหน้า


ไวท์โกลบ ได้ช่วยเหลือความต้องการ BPO’s & KPO ในการให้บริการด้านภาษา ไวท์โกลบ ทำงานร่วมกับ MNC BPO และ KPO ชั้นนำสองราย เพื่อย้ายกระบวนการจากยุโรปไปยังอินเดีย ไวท์โกลบ ได้รับคำสั่งให้ทำการประเมินความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเยอรมัน 1,500 คน สำหรับกระบวนการทั้งแบบการะบวนการ Voice และการะบวนการแบบ Non-voice และหลังจากนั้น ได้ช่วยในการสรรหาบุคคล และการเริ่มทำงานที่ใหม่ ไวท์โกลบ ทำงานร่วมกับลูกค้าในการร่างรายละเอียดงาน การสแกนผู้สมัครที่เหมาะสม การประเมินความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา โดยคณะกรรมการประเมินผู้เชี่ยวชาญและการคัดเลือกและการบรรจุคนเข้าทำงานที่ใหม่

ไวท์โกลบ มีบริการแบบกำหนดเองสำหรับอุตสาหกรรม BPO & KPO

ไวท์โกลบ ได้ส่งมอบงานอย่างต่อเนื่อง:
  • ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า (CX) ในตลาดและช่องทางต่าง ๆ
  • ลดความซับซ้อนและความเสี่ยงให้น้อยลงด้วยบริการที่ได้มาตรฐานและการปฏิบัติตามภาษาต่าง ๆ
  • รักษาความสอดคล้องของแบรนด์ระดับโลกโดยใช้อภิธานศัพท์เพื่อให้มั่นใจว่าการแสดงเครื่องหมายการค้า ชื่อผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบของแบรนด์ในทุกภาษาถูกต้อง

คือผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมทางภาษา กำลังมองหาการบริการของ ไวท์โกลบ อยู่หรือไม่

ติดต่อเรา