page loader

สื่อและโฆษณา WHITEGLOBE

ทุกวันนี้ เศรษฐกิจของโลกหมุนตามการโฆษณา การโฆษณาเป็นการสื่อสารวิธีหนึ่งเพื่อส่งเสริมให้ผู้ชมตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการและส่งข้อมูลไปยังผู้ชม นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของนักการตลาดและธุรกิจต่าง ๆ

โฆษณามักจะเป็นรูปแบบการจ่ายเงิน หรือการส่งเสริมการขายโดยผู้สนับสนุนบางรายที่สามารถเข้าถึงสื่อดั้งเดิมต่าง ๆ เช่นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ โฆษณาวิทยุเชิงพาณิชย์ จดหมายนิตยสาร โฆษณากลางแจ้ง หรือสือสมัยใหม่ เช่น เว็บบล็อก และข้อความต่าง ๆ เป้าหมายหลักของการโฆษณามีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบเกี่ยวกับยี่ห้อสินค้านี้ มีการเปลี่ยนแปลงหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งบ่อยครั้งผ่านความทรงจำของผู้คน

ไวท์โกลบ ได้ทำงานให้กับ บริษัทโฆษณาและสื่อชั้นนำมากมาย --

หนึ่งในบริษัทโฆษณาชั้นนำ ขอให้เราช่วยเหลือพวกเขาด้วยการแปลงานเป็นภาษาต่าง ๆ เช่น มาราธี กันนาดา โอริยา มาลายาลัม ปัญจาบ อาหม ที่พวกเขาต้องการ แปลโบรชัวร์ของลูกค้าเป็นภาษาท้องถิ่นเป็นที่กล่าวถึง ระยะเวลาการจัดส่งงานที่คาดหวังไว้ จะได้ภายใน 24 ชั่วโมง ไวท์โกลบ ประสบความสำเร็จในการส่งไฟล์ทั้งหมดหลังจากแปลเสร็จ, พิสูจน์อักษร และจัดรูปแบบ (DTP) ให้เป็นรูปแบบที่ต้องการ ในอีกกรณีหนึ่ง เราถูกขอให้ส่งเนื้อหาที่แปลแล้วในวันเดียวกัน (ภายใน 12 ชั่วโมง) เป็นภาษาไทย จีนกลาง และญี่ปุ่น และไวท์โกลบ ก็สามารถผ่าน deadline มาได้ และขอบคุณผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาในองค์กรที่มุ่งมั้นทุ่มเทให้กับไวท์โกลบ

นอกจากนี้เรายังให้การสนับสนุนเอเจนซี่อีกหลายแห่ง ที่ให้บริการพากย์เสียงสำหรับ โฆษณา โปรโมชั่นของลูกค้าทางทีวี เป็นภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ และภาษามราฐี

คือผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมทางภาษา กำลังมองหาการบริการของ ไวท์โกลบ อยู่หรือไม่

ติดต่อเรา